Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Dette er Autonlaturit.coms (heretter "Tjenesteleverandør") kontraktsvilkår for fjernsalg (heretter kalt "Vilkår"), som gjelder kontrakten mellom en forbrukerkunde (heretter "Forbrukerkunde") eller en bedrift eller annen bedriftskunde (heretter "Bedrift") Kunden") og tjenesteleverandøren på tidspunktet når kontrakten inngås via nettbutikken som tilbys av tjenesteleverandøren eller på annen måte via eksterne midler, som telefon eller e-post, uten at partene er tilstede samtidig. Forbrukerkunde og bedriftskunde omtales nedenfor som "kunde" for å referere til både forbruker- og bedriftskunder.

1. Bedriftsinformasjon

Autonlaturit.com

PJ-Yhtiöt Oy

Personnummer: 3217662-5

Vatsoilantie 26
37500 Lempäälä

+358505475954
info@autonlaturit.com

Bankforbindelse: OP FI76 5730 0821 1603 36

2. Bestilling fra Autonlaturit.com

Tjenesteleverandøren selger produkter og tjenester til forbrukerkunder og bedriftskunder som er juridisk kompetente og minst 18 år gamle.

Vi tar forbehold om prisfeil som er et resultat av valutaendringer, avgiftsendringer eller lignende årsaker. Dersom det står en åpenbart feil pris på nettsiden vår og du burde ha forstått det, er vi ikke forpliktet til å levere det aktuelle produktet til feil pris. Vi forbeholder oss retten til å korrigere prisen etter bestillingen, dersom det har oppstått en klar feil i prisingen og prisen kan anses som usedvanlig lav sammenlignet med det generelle prisnivået. (Prosessloven artikkel 32)

Vi er ikke ansvarlige for utsolgte produkter, og heller ikke for utvidet leveringstid til Autonlaturit.com sine leverandører.

Vi er ikke ansvarlige for skader hvis årsaker er utenfor Autonlaturit.coms kontroll, slik som leveringsvansker, kriger, terrorhandlinger, naturkatastrofer, atomangrep, andre force majeure-årsaker og trykkfeil.

3. Betalingsmåter

Paytrail Oyj (2122839-7) opererer som leverandør av betalingsformidler og i samarbeid med finske banker og kredittinstitusjoner. Paytrail Oyj vises som mottaker av betalingen på kontoutskriften eller kortfakturaen og videresender betalingen til selgeren. Paytrail Oyj har lisens for betalingsinstitusjon. Ved reklamasjoner ber vi om at du først tar kontakt med leverandøren av produktet.

Paytrail Oyj, bedrifts-ID: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kluttaja/tietoa- om å betale

Stripe er for tiden tilgjengelig som en annen betalingsmetode, som gir mulighet for kredittkortbetaling med de vanligste kortene. Du kan også betale med Klarna-faktura, som gir deg en gratis 30-dagers betalingsperiode for kjøpet.

4. Bekreftelse av inngått avtale

Etter en vellykket bestilling gjort i nettbutikken eller på annen måte, for eksempel en kontrakt gjort på telefon eller e-post, vil en bekreftelse på kontrakten bli sendt til kunden.

5. Leveringsrestriksjoner

Tjenesteleverandøren leverer produkter og tjenester over hele Finland.

6. Produktleveranser

Produktene som inngår i bestillingen leveres via Posti eller Matkahuolto, med mindre annet er avtalt med kunden.

Leveringskostnader er alltid tydelig identifisert ved bestilling, slik at leveringskostnader, produktpris og totalpris inkludert leveringskostnader er angitt separat. Dersom Kundens bestilling inneholder produkter med ulik leveringstid, har Tjenesteyter rett til å levere produktene til Kunden separat. I dette tilfellet vil imidlertid kunden bli belastet med leveringskostnadene for kun én leveranse.

I forbindelse med produktpresentasjon av produktene nevnes leveringstid på produktet. Leveringstid for produkter på lager 1-3 dager. Dersom leveringstiden på produktet avviker fra den oppgitte, vil kunden bli varslet separat på e-post.

Dersom Kunden ikke henter det leverte produktet i henhold til bestillingen innen fristen, som følge av at produktet returneres til Tjenesteyter, anses Kunden for å ha kansellert sin bestilling. Tjenesteleverandøren har da rett til å kreve inn et behandlingsgebyr fra Kunden, som tilsvarer kostnadene for levering og retur av produktet, og å motregne betalingen fra betalingene som skal refunderes til Kunden.

7. 14 dagers angrerett

I følge forbrukerbeskyttelsesloven har du som forbruker 14 dagers angrerett. Angreretten gjelder ikke for bedrifter. Angreretten gjelder kun 1) fjernsalg og 2) kontrakter inngått utenfor Autonlaturit.com sine forretningslokaler.

Angreretten betyr ikke at du har en absolutt rett til å få tilbake totalprisen på det returnerte produktet. Dersom produktet ikke lenger har full annenhåndsverdi, har du ikke krav på å få hele kjøpesummen tilbake. Du får hele kjøpesummen tilbake under samme betingelser som du ville fått fra en fysisk butikk. Dette må du selv vurdere før du returnerer produktet, det vil si har produktet blitt brukt på en slik måte at du får pengene tilbake fra den fysiske butikken også. Du har derfor rett til å åpne pakken og prøve produktet. Refusjonsbeløpet reduseres imidlertid dersom produktet har vært brukt over lengre tid eller produktet er tydelig slitt.

For å overholde angrefristen er det nok at Forbrukerkunden sender varsel om bruken av angreretten rett før angrefristen utløper.

Etter å ha mottatt varen skal Forbrukerkunden beholde den i det vesentlige uendret og uforminsket inntil Forbrukerkunden har bestemt seg for å beholde varen. Dersom Forbruker-kunden hever kontrakten, er Forbruker-kunden ansvarlig for slik reduksjon i varens verdi, som er et resultat av annen behandling enn den behandlingen som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Angreretten gjelder ikke produkter som er produsert på kundens bestilling og som ikke er s.k. standardvarer (for eksempel svært lange og/eller sjelden solgte ladekabler). Bestillingsvare er nevnt i produktbeskrivelsen.

Avbestillingsmelding må skje skriftlig. Du kan gi en melding på e-post til info@autonlaturit.com. Nevn minst følgende informasjon i kanselleringsvarselet: ditt navn, postadresse, ordrenummer. Ha kanselleringsvarselet med deg. Du kan også sende et kanselleringsvarsel per brev til vårt hovedkontor på Autonlaturit.com, Vatsoilantie 26, 37500 Lempäälä.

Effekter av kansellering

Forbrukerkunden må sende tilbake de leverte produktene uten opphold og senest 14 dager etter at angremeldingen er gitt. Fristen er overholdt dersom Forbrukerkunden sender produktene tilbake innen utløpet av den aktuelle 14-dagersfristen. Forbrukerkunden må være ansvarlig for de direkte kostnadene som følger av retur av produktene.

8. Forsinkelse i levering av produkter eller ytelse av tjenester

Dersom leveringen av produktene eller ytelsen av tjenestene blir forsinket utover estimert eller avtalt tid, vil Tjenesteleverandøren bestrebe seg på å varsle Kunden om forsinkelsen ved å bruke kontaktinformasjonen som Kunden har oppgitt og gi Kunden et nytt estimat for leveringstidspunkt for produktet eller avtale med kunden et nytt tidspunkt for ytelse av tjenesten.

Forbrukerkunden har rett til å påberope seg sine rettigheter etter forbrukerbeskyttelsesloven på grunn av forsinkelse i levering av produkter eller utførelse av tjenester. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelsen, dersom leveringen av produktet eller utførelsen av tjenesten blir forsinket eller bestillingen ikke kan leveres i det hele tatt eller tjenesten utføres av en grunn som kan tilskrives Kunden, for eksempel fordi Kunden har oppgitt feil kontaktinformasjon, har unnlatt å rapportere endring i kontaktinformasjon, eller Kunden ikke er tilstede på avtalt tidspunkt for produktlevering eller tjenesteytelse og han ikke kan nås.

9. Inspeksjon av produkter og tjenester, Tjenesteleverandørens lovpålagte ansvar for feil og Kundens aktsomhetsplikt

Etter å ha mottatt leveransen av produktet skal kunden umiddelbart kontrollere at de leverte produktene er feilfrie og at leveransen har inkludert alle de bestilte produktene.
Dersom Kunden oppdager at det er en feil ved levert produkt eller tjeneste eller varen eller tjenesten på annen måte ikke samsvarer med det som er avtalt, skal Kunden gi beskjed til Tjenesteyter umiddelbart ved oppdagelse av feilen. Tjenesteleverandøren er ansvarlig overfor Forbrukerkunden for en produkt- eller tjenestefeil basert på forbrukerbeskyttelseslovens obligatoriske feilansvarsbestemmelser.

Kunden skal alltid lese bruksanvisningen til produktene nøye før de tas i bruk, og følge bruks- og stellanvisningen ved bruk av produktene.

10. Garanti

Autonlaturit.com-produkter har 12-24 måneders garanti. Varigheten av garantien er angitt separat på produktsiden. Basert på produsentens garanti er ikke Tjenesteleverandøren ansvarlig for en produktfeil som Tjenesteleverandøren ellers ikke ville vært ansvarlig for i henhold til de obligatoriske feilansvarsbestemmelsene i forbrukerbeskyttelsesloven. I forhold til bedriftskunden er ikke Tjenesteyter ansvarlig for produktet basert på produsentens garanti.

11. Priser

Prisene inkluderer gyldig merverdiavgift og leveringskostnader.

Prisene på varer og tjenester kunngjort ved fjernsalg er gyldige på ubestemt tid eller i en separat kunngjort periode. Tjenesteleverandøren har rett til å endre priser basert på eget skjønn.

Bestillinger belastes basert på prisen gjeldende på bestillingstidspunktet. Før inngåelse av fjernavtale gis kunden informasjon om pris på produkter og tjenester, leveringskostnader og totalpris inkludert i leveringsprisen, inkludert avgifter.

Tjenesteleverandøren prøver å forsikre seg om at prisene som annonseres ved fjernsalg er korrekte, men garanterer ikke at de er korrekte. Dersom Kunden har fått feil prisinformasjon, og feilen er så åpenbar at Kunden burde ha forstått at det var en feil (f.eks. prisen er eksepsjonelt lav i forhold til faktisk pris eller det generelle prisnivået), er Tjenesteyter ikke forpliktet til å selge produktet eller tjenesten til feil pris.

12. Tilgjengelighet av produkter og tjenester

Tjenesteleverandøren tilstreber å gi oppdatert og korrekt informasjon om tilgjengelige produkter. Tjenesteleverandøren kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten til dataene. Tjenesteleverandøren kan heller ikke garantere tilgjengeligheten eller tilstrekkeligheten til produktene som selges, da produktet kan være utsolgt eller tjenesteleverandørens partner kan bli forhindret fra å levere produktet til landet.

Dersom Kunden har bestilt et produkt som er annonsert tilgjengelig, men som etter bekreftelse av inngått kontrakt midlertidig har stoppet slik at leveringen av produktet forsinkes fra beregnet leveringstid, vil Tjenesteyter forsøke å varsle kunden umiddelbart etter merking av situasjonen, og gi ny leveringstid. Dersom det bestilte produktet ikke er tilgjengelig i det hele tatt, forplikter Tjenesteyter seg til å refundere Kunden i sin helhet for den prisen som allerede er betalt for det bestilte produktet, og kontrakten anses å ha blitt kansellert for det aktuelle produktet. Selv i en slik situasjon kontakter tjenesteleverandøren umiddelbart kunden, i så fall har kunden muligheten til å holde transaksjonen gyldig og akseptere levering av et erstatningsprodukt.


13. Ansvarsbegrensninger

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for ladeproduktene eller -enhetene som leveres til Kunden av produsenten, importøren eller selgeren av elbilen eller kjøpt av Kunden fra dem, eller for deres funksjonalitet eller kompatibilitet med Tjenesteleverandørens produkter eller tjenester. Reiseladekabler anbefales vanligvis kun for midlertidig lading, ikke for vanlig lading via et ladesystem installert på eiendommen.

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for en produkt- eller tjenestefeil dersom Kunden har gitt tjenesteleverandøren uriktige opplysninger eller for skade forårsaket av å gi slik feilinformasjon (f.eks. dersom installasjonen ble utført feil på grunn av feil informasjon). Tjenesteleverandøren er heller ikke ansvarlig for skade forårsaket av at Kunden bruker produktet uforsiktig eller i strid med bruksanvisningen, eller skade forårsaket av en årsak på strømdistributørens side fremfor Tjenesteleverandørens produkt eller tjeneste. For ordens skyld opplyses det at Tjenesteleverandøren heller ikke er ansvarlig for eventuelle skader som ikke tydeligvis er forårsaket av Tjenesteleverandørens produkt eller tjeneste (dette kan for eksempel være strømbrudd eller kortslutning).

14. Force majeure

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for produkt- eller tjenestefeil, leveringsforsinkelser eller andre kontraktsbrudd forårsaket av forhold utenfor Tjenesteleverandørens kontroll (force majeure).

15. Tvisteløsning

Partene må prøve å løse eventuelle tvister først og fremst gjennom forhandlinger seg imellom. Men som forbruker kan du alltid ta en potensiell tvist til Forbrukertvistnemnda. Før saken tas opp til Forbrukertvistnemnda, må forbrukeren kontakte forbrukerrådgivningen til registraren. Kuluttajaneuvontas nettadresse er www.kuluttajaneuvonta.fi. Du kan kontakte Forbrukertvistnemnda via deres hjemmeside www.kuluttajariita.fi eller per post:

Forbrukertvistnemnda

Hämeentie 3, postboks 306

00531 Helsingfors

Partene i saken er selgeren, det vil si Autonlaturit.com / PJ-Yhtiöt Oy, og kjøperen. Alle tvister må løses i samsvar med finsk lovgivning. Dersom saken må behandles i retten, avgjøres det i den tingretten du har bopel eller fast bopel i.